PKD – co to właściwie jest?

PKD – co to właściwie jest?

PKD to inaczej Polska Klasyfikacja Działalności. Stworzono ją na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1 w latach 90-tych XX-go wieku. Obecna wersja weszła w życie w 2008 roku i nazywana jest PKD 2007. W bardzo uproszczony sposób można ją opisać jako zbiór kodów działalności gospodarczych w Polsce. Każdy rodzaj prowadzonej działalność ma swój unikalny numer, ale jeden przedsiębiorca może przecież prowadzić wiele różnych działalności, dlatego według polskiego prawa może on używać nieograniczonej ilości kodów PKD.

Do czego służą kody PKD?

Kody PKD przede wszystkim opisują zakres naszej działalności, czyli to, czym się zajmujemy. Są one wpisywane do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i dopisane do naszego profilu. Możemy dopisać do działalności nieograniczoną ilość kodów PKD, natomiast trzeba pamiętać o tym, że na niektórą działalność potrzebne są dodatkowe zezwolenie, jak na przykład na prowadzenie sklepu monopolowego, którego kod to PKD 47.25.Z i oznacza on dokładnie sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Jeżeli jesteśmy już przy kodach to każdy kod ma swego rodzaju prefix oznaczający dany dział i tak na przykład:

  • dział 01 oznacza uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
  • dział 05 oznacza wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
  • dział 16 oznacza produkcję wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcję wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

Dalsze numery to już precyzyjne wskazanie konkretnej części składowej danej branży, odnogi, którą chcemy się zajmować w ramach naszej działalności i która będzie wpisana do CEIDG. jeżeli zostaniemy już przy 16 to na przykład:

  • 16.1 oznacza produkcję wyrobów tartacznych
  • 16.2 oznacza produkcję wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Katarzyna Malak

Pasjonatka technologii, biznesu i marketingu z wieloletnim doświadczeniem w branży. Głównym celem jest dzielenie się wiedzą i inspirowanie innych do ciągłego rozwoju. Posiada bogate doświadczenie w analizie rynkowej, strategiach marketingowych oraz zarządzaniu projektami technologicznymi.

Polecane posty

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail.