Jakie są najważniejsze wskaźniki jakości sieci FTTH i jak je mierzyć?

Jakie są najważniejsze wskaźniki jakości sieci FTTH i jak je mierzyć?

Sieci światłowodowe uważa się – nie bez podstaw – za najszybszą i najbardziej wydajną infrastrukturę telekomunikacyjną. Wpływ na to mają określone wskaźniki jakości wynikające z właściwości nośników sygnału optycznego. O jakich wskaźnikach mowa? Jak je mierzyć?

Tłumienność sieci światłowodowej

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości transmisji światłowodowej jest jej tłumienność. Najczęściej stoją za nią dwa zjawiska:

  1. Absorpcja, która ma istotny wpływ na transmitowany sygnał, jeśli jego długość jest większa niż 1,6 µm.

  2. Rozpraszanie Rayleigha, które wynika z niejednorodności światłowodu. Dla fali 0,7 µm wynosi ono 3 dB/km i maleje przy wzroście długości fali.

Skąd się bierze owa niejednorodność? Otóż wynika ona z procesu produkcyjnego światłowodu. Jak wiadomo, jest on wykonany z ditlenku krzemu, w którego strukturze zawsze pozostaje odrobina wody, a konkretnie pewna grupa jonów OH. To one są odpowiedzialne za rozpraszanie sygnału światłowodowego w ośrodku. Do pomiaru tłumienności niezbędny jest właściwy osprzęt światłowodowy, czyli reflektometr optyczny. Jest to urządzenie, które wysyła impuls świetlny, a następnie porównuje go z sygnałem odbitym od końca światłowodu lub od znajdujących się w nim skaz rozpraszających sygnał.

Dyspersja fotochromatyczna

Zjawisko dyspersji polega na rozszczepieniu światła białego na poszczególne barwy, z których każda będzie charakteryzowała się określonym współczynnikiem załamania. W praktyce oznacza to, że skupiona wiązka ulegnie rozmyciu, co w znacznym stopniu osłabi jakość transmisji. Dyspersyjne pomiary sieci FTTH również wykonuje się za pomocą reflektometru. Istnieje kilka metod pomiaru:

  • metoda pomiaru różnicy czasu propagacji

  • metoda wykorzystująca modulację z przesunięciem fazy

  • metoda wykorzystująca różnicowe przesunięcie fazy.

Jak widać, większość z tych metod polega na ocenie przesunięcia fazowego wynikającego z różnych kątów załamania światła o określonej długości.

Moc optyczna

Na jakość sygnału światłowodowego ma również wpływ jego moc optyczna. Parametr ten jest definiowany dla konkretnego światłowodu i określa jego zdolność skupiania promienia świetlnego. Często nazywa się go odwrotnością ogniskowej. Do pomiaru tej wielkości wykorzystywany jest miernik mocy optycznej. Urządzenie kalibruje się pod określoną długość fali świetlnej i składa się z:

  • czujnika pomiarowego, którym najczęściej jest fotodioda,

  • wzmacniacza pomiarowego,

  • wyświetlacza.

Urządzenia do pomiaru jakości sygnału w sieciach FTTH można znaleźć na stronie https://www.teleoptics.com.pl/. Zapraszamy do zapoznania się z ich właściwościami.

Katarzyna Malak

Pasjonatka technologii, biznesu i marketingu z wieloletnim doświadczeniem w branży. Głównym celem jest dzielenie się wiedzą i inspirowanie innych do ciągłego rozwoju. Posiada bogate doświadczenie w analizie rynkowej, strategiach marketingowych oraz zarządzaniu projektami technologicznymi.

Polecane posty

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail.