Transakcje gatunku M&A (Mergers and Acquisitions, czyli fuzje i przejęcia) należą do jednych z najbardziej skomplikowanych procesów na rynku. Obejmują wiele kategorii prawa naraz — m.in. przepisy podatkowe, kodeks spółek handlowych a także prawo pracy w kontekście zatrudnionych w przejmowanej firmie pracowników. Choć niektóre przedsiębiorstwa decydują się na własnoręczne przeprowadzanie fuzji i przejęć, alternatywnym i bardziej wydajnym rozwiązaniem jest skorzystanie w tym kontekście z profesjonalnej pomocy prawnej, dostarczanej kompleksowo przez TGC Corporate Lawyers.

Na czym polega przygotowanie do transakcji typu M&A?

Pierwszym krokiem tego długiego procesu jest przeprowadzenie analizy due dilligence, czyli kompleksowego sprawdzenia stanu faktycznego oraz kondycji nabywanego lub sprzedawanego przedsiębiorstwa. Wyniki due dilligence stanowią podstawę odpowiednio przeprowadzonych procesów negocjacyjnych, wzmacniają wzajemne zaufanie obu stron transakcji, a także dostarczają informacji na temat perspektyw i słabości spółki, będącej przedmiotem transakcji.

Due dilligence jest często poprzedzane analizą prawno-podatkową spółki, co pomaga określić prawidłową strukturę dla całego procesu fuzji lub przejęcia. Szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się na stronie https://www.tgc.eu/specjalizacje/transakcje-ma.

Jakie są korzyści z pomocy przy fuzjach i przejęciach?

Podstawowym plusem jest absolutna pewność, że wszystkie aspekty transakcji są całkowicie zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Firma może w ten sposób zabezpieczyć swoje interesy, pozyskać wiarygodne i bezstronne informacje na temat przedmiotu transakcji, a także szybko sfinalizować cały proces M&A. Korzyści są zatem naoczne i korzystne dla wszystkich stron fuzji i przejęć.

Czy z obsługi-dawnej transakcji M&A można korzystać w przypadku upadłości lub restrukturyzacji?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie! Pomoc prawna TGC Corporate Lawyers obejmuje również przedsiębiorstwa dotknięte zagrożeniem niewypłacalności. Informacje na ten temat można odnaleźć na stronie https://www.tgc.eu/specjalizacje/upadlosc-i-restrukturyzacja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here