Czym jest strategia marketingowa?

Tworzenie marki to długotrwały proces. Pojęcie to nie jest bowiem jednoznaczne. Za początek brandu należy uznać sam fakt pojawienia się firmy w danym...